Opdatering af systemer Vi kører opdateringer er vores medlems-systemer. Der kan forekomme problemer med login samt at få vist point.

 

Ny bagagefabrik er ved at blive bygget vest for Terminal 2

Københavns Lufthavn bygger en helt ny bagagefabrik. Behovet er opstået på baggrund af en række skærpede lovkrav omkring screening af bagage, og for at sikre og udbygge kapaciteten omkring bagagehåndteringen, etableres en ny bagagefabrik.

Ny EU-lovgivning betyder, at alle screeningsmaskiner i lufthavnens eksisterende bagagefabrikker skal udskiftes inden udgangen af 2020. For at skabe plads til de nye, og væsentligt større screeningsmaskiner, er det nødvendigt at lukke den nuværende Bagagefabrik 2 (BF2). Derfor er Københavns Lufthavn i gang med at bygge en helt ny bagagefabrik vest for Terminal 2.

Byggeprojektet giver Københavns Lufthavn mulighed for at imødekomme væksten om at gøre plads til 40 millioner passagerer årligt. Samtidig hænger projektet sammen med lufthavnens vision om at skabe en lufthavn, der er gearet til fremtiden – som tilpasser de ændrede behov og rejsemønstre.

Byggeriet af den nye bagagefabrik

Den nye bygning vil stå klar medio 2020, og herefter bliver bagageanlægget installeret, hvilket betyder drift fra sommeren 2021.

Driftssikker, moderne løsning og gode arbejdsforhold

Dagslys og gode ergonomiske forhold for de ansatte er prioriteret højt – både i forhold til bygningen og bagagehåndteringsanlægget.

I etableringen af den nye bagagefabrik vil der være fokus på at skabe en driftssikker løsning baseret på kendt teknologi med operationelle fordele gennem etableringen af:

  • Bokse der kan håndtere både bulk- og containerhåndterede fly
  • Bokse med tre udsorteringspositioner
  • Effektiv kørelogistik i fabrikken

Den nye bagagefabrik vil give mulighed for en øget fleksibilitet i check-in-allokeringen til gavn for passagerer og flyselskaber.

Fakta om byggeriet af Bagagefabrik Vest

  • Ny bagagefabrik i ny bygning vest for Terminal 2 – mellem Lufthavnsboulevarden 6 og 14.
  • Bagagefabrik 2 nedlægges, og området ombygges til en central screeningsfacilitet for at dække de fremtidige behov i forhold til EU-lovgivningen og screeningskapacitet.
  • Den nye bygning vil udover bagagefabrikken i stueplan indeholde kælder, 1. og 2. sal.
  • Ny tunnelforbindelse i kælderniveau under T2 skal transportere bagage fra screening til sortering i Bagagefabrik Vest.
  • Den nye fabrik får 36 udsorteringspositioner i 12 chutes.
  • Det indledende arbejde startede i sommeren 2018 og den nye bagagefabrik vil være i drift fra sommeren 2021.