About CARFA

Copenhagen Airport Rescue And Firefighting Academy (CARFA) is a new fire and rescue academy where education is highly prioritized.

It is no exaggeration to say that we feel a great responsibility to share the knowledge we have accumulated at CARFA. Safety cannot be overemphasized when we are dealing with aviation. Small errors can have huge consequences.

That is why it is so very important that aviation firefighters are trained to make the right choices, and that these choices become an instant reflex. In all modesty, we offer world-class courses in this area. Keep these in mind when you make decisions concerning training courses for your firefighting staff.

Vi baserer vores kurser på EASAs regler og ICAO's anbefalinger, og vi går endda endnu længere. Vi har partnerskaber i alle hjørner af verden. Vi samarbejder med brandskoler i Singapore og Dallas Fort Worth - sidstnævnte er verdens største luftfarts branduddannelsescenter.

Alt i alt er vores træningsfaciliteter så realistiske som muligt, og vi har en ekstra fordel: Vores specialudviklede Airbus A320 mock-up, som har flere forskellige motortyper og døre fra de største flyproducenter, gør vores træningskurser så omfattende som muligt. Vi har endda overvejet sikkerhed i vores valg af skum, som er miljøvenligt.