Støj

Som nabo til en international lufthavn er flystøj naturligvis en miljøpåvirkning, man lægger mærke til. Københavns Lufthavn overvåger alle flyoperationer døgnet rundt og arbejder hver dag på at sikre, at støjen fra lufthavnen begrænses.

Københavns Lufthavn har ligget i Kastrup siden 1925, og i alle årene har lufthavnen udviklet sig. Vi er hele Danmarks internationale lufthavn, og det er vores opgave at imødekomme både nuværende og fremtidige behov hos danske og internationale rejsende.

Der er – både fra lufthavnens og myndighedernes side - stor fokus på, at støj fra flytrafik kan opleves som generende af vores naboer. Derfor har er der indført en række støjbegrænsende tiltag, som f.eks.:

  • Krav til ind- og udflyvningen og brugen af banerne
  • Støjkrav til flyoperationerne om natten
  • Støjkrav til flyene, når de opererer på jorden

Avanceret udstyr måler støj

CPH har installeret et avanceret overvågningssystem, der indsamler støjdata og radardata og derved løbende måler støjniveauet i og omkring lufthavnen. 
Den viden, vi får fra overvågningssystemet, bruger vi til:

  • overvågning af lufthavnens støjende aktiviteter
  • rapportere til miljø- og luftfartsmyndighederne, hvis et fly overskrider de støjbegrænsende bestemmelser
  • udarbejde egenkontrolrapporter
  • sagsbehandling i forbindelse med klagesager
  • dialog med flyselskaberne om operationelle forhold

Follow the planes in CPH

With CPH Flight Tracker you have the opportunity to follow the flight activity to and from Copenhagen Airport with information on each aircraft.
You can also see noise measurements from monitoring stations around the airport two months back.

CPH Flight Tacker is supplied by Dutch company Casper BV

Open WebTrack