Vi vil skabe mere værdi for samfundetVerden rejser mere end nogensinde før, og det er godt for Danmarks vækst og velstand. I dag har langt de fleste, upåagtet af indkomst, mulighed for at rejse med fly, og det er med til at binde Danmark bedre sammen og styrke sammenhængskraften. Vi arbejder målrettet for at drive lufthavnen så effektivt som muligt, så vi fortsat kan tilbyde passagerer en høj service og tiltrække flyselskaber og nye ruter til København.

Fremtidens lufthavn vil skabe mere værdi

Dansk luftfart spiller en væsentlig rolle for samfundsøkonomien. Luftfarten understøtter beskæftigelsen i Danmark og bidrager til at tiltrække virksomheder og specialiseret arbejdskraft til landet, og det genererer skatteindtægter til det danske samfund. For at sikre, at vi også i fremtiden kan imødekomme behovet for rejser til og fra Københavns Lufthavn, er det nødvendigt at forskyde tværbanen og skabe standpladser til nye og større flytyper. De nye fly er større, støjer mindre og udleder mindre CO2 end de ældre modeller, og flere flyselskaber har allerede investeret i disse nye flytyper. Vi skal derfor handle nu, hvis vi skal kunne tilbyde passende standpladser.

Desuden vil en forskydning af tværbanen og etablering af nye standpladser i lufthavnens nordligste område betyde, at vi også i fremtiden vil have en lufthavn med alt under et tag. Det vil medføre, at vi kan fastholde sammenhængen mellem terminalerne med direkte adgang til tog, bus og metro og gøre det nemt for vores mange passagerer at komme ud og opleve verden.  

Den anbefalede udvikling af lufthavnen vil sikre, at Københavns Lufthavn har et økonomisk fundament, der gør det muligt at bidrage til en bæredygtig omstilling af luftfarten og ikke mindst sikre, at vi også i fremtiden vil bidrage med værdi til samfundet.

Flere arbejdspladser i hele Danmark

Københavns Lufthavn bidrager, sammen med flyselskaber, forretninger og andre partnere i lufthavnen, årligt med 31 mia. kroner til Danmarks BNP. I lufthavnen er der ansat mere end 23.000 medarbejdere, som sikrer rejseoplevelser for de mere end 30 millioner passagerer, der årligt besøger lufthavnen. Og beregninger viser, at 1 mio. nye passagerer, der rejser til og fra Københavns Lufthavn, skaber 850 nye permanente arbejdspladser. Disse arbejdspladser skabes ikke kun lokalt, de skabes i hele Danmark.

Udviklingen af fremtidens lufthavn vil sikre, at vi i fremtiden kan skabe flere fantastiske rejseoplevelser for millioner af passagerer, alt imens vi bidrager med endnu mere værdi til samfundet.

  Tilbage til oversigten