Sammen om udviklingen af fremtidens lufthavnVi ansøger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilladelse til at forskyde og afkorte tværbanen for at skabe plads til nye standpladser i den nordlige del af lufthavnen. Det er vores forventning, at dette vil kræve en opdatering af lufthavnens lov-, plan-, miljøgrundlag. Københavns Lufthavn kan først gå i gang med anlægsarbejderne, når det ligger klart, og en lang række tilladelser er på plads. Derfor forventer vi, at der kan gå flere år, fra vi indsender ansøgningen, til ny kapacitet kan være klar til ibrugtagning. Som en del af udarbejdelsen af både lovgrundlaget, plangrundlaget og miljøvurderingerne, vil der fra myndighedernes side desuden blive foretaget høringer.

Vi ønsker, at myndighedsprocessen, når vores planer skal behandles, bliver åben, så alle interesserede får mulighed for at komme med input og blive hørt. Vi har respekt for de mange synspunkter, der er om udviklingen af lufthavnen. Vi kan sagtens være uenige i forskellige pointer, der kommer frem – men vi vil gerne lytte og lære af de indspil, der kommer fra vores omverden. Vores ønske er, at en åben videre proces kan skabe afsæt for at udvikle endnu bedre fælles løsninger for fremtidens lufthavn – i dialog med både flyselskaber, forretninger, naboer og andre partnere.

Du kan læse Myndighedsrapporten for Masterplanen her (ca. 6 mb).

Tilbage-knap