Indkøb og byggeprojekter

Indkøb af varer, tjenesteydelser samt kontrakter vedr. bygge-projekter