Kommende, igangværende og afsluttede indkøb

Nedenfor vises kommende og igangværende indkøb af varer eller tjenesteydelser over en samlet kontraktværdi inkl. optioner på ca. 3 mio. DKK samt afsluttede indkøb.