Om Carfa

CARFA er et nyt akademi inden for brand og redning, hvor uddannelse er højt prioriteret.

Det er ingen overdrivelse at sige, at vi føler et stort ansvar for at dele den viden, vi har akkumuleret hos CARFA. Sikkerhed kan ikke overvurderes, når vi beskæftiger os med luftfart. Små fejl kan få store konsekvenser.

Derfor er det meget vigtigt, at luftfartsbrandfolk er uddannet til at træffe de rigtige valg, og at disse valg bliver en øjeblikkelig refleks. I al beskedenhed tilbyder vi verdensklasse kurser på dette område. Vær opmærksom på dette, når du træffer beslutninger vedrørende træningskurser for dit brandbekæmpelsespersonale.

Vi baserer vores kurser på EASAs regler og ICAO's anbefalinger, og vi går endda endnu længere. Vi har partnerskaber i alle hjørner af verden. Vi samarbejder med brandskoler i Singapore og Dallas Fort Worth - sidstnævnte er verdens største luftfarts branduddannelsescenter. 

Alt i alt er vores træningsfaciliteter så realistiske som muligt, og vi har en ekstra fordel: Vores specialudviklede Airbus A320 mock-up, som har flere forskellige motortyper og døre fra de største flyproducenter, gør vores træningskurser så omfattende som muligt. Vi har endda overvejet sikkerhed i vores valg af skum, som er miljøvenligt.