Førstehjælp

Dette kursus henvender sig til virksomheder, der har specielle ønsker eller behov.

Program:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Overlevelseskæden.
 • Bevidsthed
 • ABC og de livsvigtige principper
 • Hjerte-Lunge-Redning.
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Psykisk førstehjælp
 • Overlevering til ambulancepersonale

4 timer sammensat efter eget ønske.

Mål:

At give den enkelte deltager kompetence til at handle hensigtsmæssigt ved en hændelse i virksomheden eller hjemmet.

Nice to know:

 • Varighed: 8 timer.
 • Deltagere: max 14 personer.
 • Påklædning: Praktisk tøj/sko anbefales.

Der udleveres bog fra dansk røde kors

Der udstedes kursusbevis fra DRF/DRK