Installationsblanketter

Herunder finder du blanketter til hhv. el-arbejde, VVS-arbejde og aftale om varmt arbejde

El-arbejde

Installationsblanket for el-arbejde

VVS-arbejde

Installationsblanket for VVS-arbejde

Frakobling af automatisk brandalarmering (ABA)

Nedenstående procedure er for brug ved frakobling af automatisk brandalarmering i CPH. Den har til formål at minimere fejlalarmer og fejl på ABA samt sikre at lufthavnens brandsikkerhed opretholdes under arbejdets udførelse.

Proceduren sikrer ikke overholdelse af myndighedskrav, hvilket er udførendes ansvar. Foranstaltninger skal afklares med Fire Safety Asset Manager og evt. Tårnby kommune.

Instruks til frakobling af ABA ved arbejde der påvirker detektering

Blanket til frakobling af ABA 

Frakobling af sprinkleranlæg (AVS)

Nedenstående procedure er for brug ved frakobling af sprinkleranlæg i CPH. Den har til formål at minimere fejlalarmer og fejl på AVS samt sikre at lufthavnens brandsikkerhed opretholdes under arbejdets udførelse.

Proceduren sikrer ikke overholdelse af myndighedskrav, hvilket er udførendes ansvar. Foranstaltninger skal afklares med Fire Safety Asset Manager og evt. Tårnby kommune.

Instruks til frakobling af AVS

Blanket til frakobling af AVS 

Varmt arbejde

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og opvarmning, der kan give anledning til brand.

Varmt arbejde kan f. eks. være tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding og andet arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal have en tilladelse til at udføre varmt arbejde, bedes du kontakte CPH vagthavende indsatleder på tlf.32 31 24 30.

Blanket for aftale om varmt arbejde

Hvem må udføre varmt arbejde?

Varmt arbejde må kun udføres af personer, der har fået tilladelse til at udføre arbejdet af CPH.

For at få tilladelse til at udføre varmt arbejde i CPH er det en forudsætning, at ansøger dokumenterer, at han/hun har de fornødne kompetencer til at kunne udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde, så risikoen for en brand reduceres mest muligt, og er i stand til at begrænse konsekvensen af en brand, hvis den alligevel skulle opstå.

Ansøgere, der ikke kan dokumentere at have de fornødne kompetencer, kan erhverve et DBI-certifikat ved at bestå et endagskursus, som bl.a. udbydes af CPH Fire & Rescue.

Læs om CPH Fire & Rescues kursus her.

Hvordan søges om tilladelse til at udføre varmt arbejde?

Personer med gyldigt DBI-certifikat

Ansøgere, der er i besiddelse af et gyldig DBI-certifikat til at udføre varmt arbejde, kan ansøge om tilladelse til at udføre varmt arbejde ved at udfylde ansøgningsblanketten (se link nedenfor) og møde op på CPH’s ID-kort kontor indenfor normal arbejdstid.

Gyldigt DBI-certifikat og billedlegitimation skal forevise ved ansøgning.

Personer med anden dokumentation for kompetence til at udføre varmt arbejde

Ansøgere, der ikke har et gyldigt DBI-certifikat men har anden dokumentation for, at de har den fornødne kompetence til at udføre varmt arbejde på forsvarlig vis (f. eks. i form af et udenlandsk certifikat), skal ansøge om tilladelse til varmt arbejde ved at udfylde blanketten samt send en kopi af dokumentationen til varmetilladelser@cph.dk.

CPH vil herefter vurdere, om den foreliggende dokumentation kan accepteres på lige niveau med et DBI-Certifikat. Sagsbehandlingstiden vil normalt være 3 – 5 arbejdsdage.

Det er CPH, der suverænt beslutter, om den foreliggende dokumentation kan accepteres, og CPH’s afgørelse kan ikke appelleres.

OBS! Tilladelse til at udføre varmt arbejde er personlig. Personer, der ikke har en tilladelse fra CPH må ikke udføre varmt arbejde – heller ikke selvom dette sker under overvågning af en person med en gyldig tilladelse til at udføre varmt arbejde.