Anmeldelse af højt grej

Der er etableret højdebegrænsende flader omkring Københavns Lufthavn til sikring af beflyvningen af lufthavnen.

Skema til anmeldelse af højt grej

Midlertidig brug af højt grej i lufthavnen og i den umiddelbare nærhed af Københavns Lufthavn, kastrup skal derfor anmeldes til CPH. Højt grej kan være kraner, lifte, betonpumper mv.

Herudover er der i henhold til Luftfartsloven og Bestemmelser for Civil Luftfart (BL) generel anmeldelsespligt for brug af midlertidige hindringer nær lufthavne, hvor hindringshøjden er mere end 25 meter over terræn.

Anmeldelsespligt ved opførelse af anlæg

På alle matrikler omkring Københavns Lufthavn, Kastrup er der tinglyst en servitut med beskrivelse af anmeldelsespligt ved opførelse af anlæg. Den specifikke højdebegrænsning er anført i servitutten.

Mere information om anmeldelse og brug af højt grej i lufthavnen kan findes under lufthavnens Lokale Bestemmelser og appendix 6.

Brug anmeldelsesskemaet til anmeldelse af højt grej. Udfyld og send skemaet til kraner@cph.dk.