Vareleverancer udenom Københavns Lufthavns centrale varemodtagelse

Herunder finder du information om leverance af varetyper, der er uegnede, for tunge, for store eller for skrøbelige til Varegård Øst

Denne information gælder ikke for leverancer til projekter i Københavns Lufthavn. Her henvises i stedet til Københavns Lufthavns kontaktperson//ansvarlige for udviklingen af Københavns Lufthavn.

Det er altid varemodtageren i lufthavnen, der skal ansøge om at få vareleverancen ind, når denne skal leveres til security beskyttede områder (SRA/CSRA).

Security kan til en hver tid afvise en vareleverance, der ikke kan efterses i tilstrækkeligt omfang.

Vær opmærksom på følgende ved ansøgningen:

  • Sagsbehandlingstiden er almindeligvis på op til fire hverdage, fra ansøgningen er modtaget.
  • Mangel – og/eller fejludfyldte ansøgninger vil blive returneret uden den nødvendige tilladelse.
  • Afgørelse på ansøgninger kan ikke påklages, men vi henviser til dialog med Københavns Lufthavns Varemodtagelse, der træffes på 3231 3717 hverdage mellem kl. 7.00 - 15.00.

Klik her for selve ansøgningen