Praktisk færdselstræning

Når du har bestået færdselsgrundkurset på e-learning, skal du i gang med den praktiske færdselstræning. Træningen afvikles som sidemandsoplæring.

Link til kontrolskema

Når du har bestået teorikurset til færdsel på airside, skal du omsætte den lærte teori til praksis. Du skal have træning i at færdes på airside. Træningen afvikles som sidemandsoplæring, og det er op til dig eller dit firma at finde en erfaren kollega, som kan træne med dig.

Det er vigtigt, at du får trænet, og at du føler dig sikker i at færdes i alle de områder, din kommende færdselstilladelse giver adgang til.

Print kontrolskemaet

Du skal printe kontrolskemaet ud og medbringe det til den kollega, der gennemfører sidemandsoplæringen med dig. Når din sidemandsoplærer har kvitteret på kontrolskemaet for, at du har gennemført træningen, er du klar til den praktiske færdselsprøve.

På prøvedagen skal du medbringe og aflevere kontrolskemaet til din Færdselsudtjekker.