Bilpas

Alle indregistrerede motordrevne køretøjer, der kører ind og ud af lufthavnens afspærrede områder skal udstyres med et elektronisk bilpas.

Dokumenter til download

Blanket 30 - Ansøgning om Airside/C-SRA bilpas

Regelsæt for ID-kort og bilpas

Bilpasset skal aflæses ved indkørsel via lufthavnens ydervagter. Bilpasset er opbygget på samme måde som CPH ID-kortet og viser blandt andet, hvilke sikkerhedszoner og adgangsvagter køretøjet er godkendt til.

Vi modtager kun bilpas ansøgninger i hånden. Dette har vi valgt at gøre for at gøre ventetiden kortere og processen mere overskueligt for vores kunder. Vi printer bilpassene med det samme, mod fremvisning af en korrekt udfyldt bilpas ansøgning samt gyldig driver.

Retningslinjer for bilpas

Køretøjet skal som minimum være forsikringsdækket til kørsel i en lufthavns flytrafikerede område (tjek med pågældende forsikringsselskab). 

Der skal være et velbegrundet behov for regelmæssige tjenstlige ærinder i sikkerhedszonerne. I rød sikkerhedszone (SRA/CSRA) skal køretøjet indgå i en officiel operativ/driftsmæssig funktion. 

Køretøjets bilpas skal som udgangspunkt overholde 6-måneders-regel. Dette vil sige, at bilpasset bliver spærret hvis det er inaktivt i mere end 6 måneder. Gælder dog ikke interne firmaers tjenestekøretøjer. 

Brugerne af køretøjet skal have et gyldigt CPH ID-kort og derudover et godkendt færdsels-kursus inkl. praktisk undervisning (færdselstilladelse). 

Færdselstilladelsen er først gyldig, når den er registreret i CPH´s Trafikafdeling. 

OBS: Som privatperson må du kun have 2 bilpas. Hvis du har brug for flere bilpas, må du låne et midlertidigt bilpas i en af vagterne. Det midlertidige bilpas skal afleveres tilbage samme dag, som det er blevet udleveret.

Returnering af bilpas

Bilpas, der er udløbet, eller som ikke skal bruges mere, skal returneres til CPH.

Bemærk, at firmaet bliver faktureret kr. 660 ekskl. moms for bilpas, der ikke returneres.