Bilpas

Alle indregistrerede motordrevne køretøjer, der kører ind og ud af lufthavnens afspærrede områder skal udstyres med et elektronisk bilpas.

Blanketter til download

Blanket 30 - Ansøgning om Airside/C-SRA bilpas

Regelsæt for ID-kort og bilpas

Bilpasset skal aflæses ved indkørsel via lufthavnens ydervagter. Bilpasset er opbygget på samme måde som lufthavnens ID-kort og viser blandt andet, hvilke sikkerhedszoner og adgangsvagter køretøjet er godkendt til.

Vi modtager kun bilpas ansøgninger i hånden. Dette har vi valgt at gøre for at gøre ventetiden kortere og processen mere overskuelig for vores kunder. Vi printer bilpassene med det samme, mod fremvisning af en korrekt udfyldt bilpas ansøgning samt gyldig færdselstilladelse.

Der skal være et velbegrundet behov for regelmæssige tjenstlige ærinder i sikkerhedszonerne. I rød sikkerhedszone (SRA/CSRA) skal køretøjet indgå i en officiel operativ/driftsmæssig funktion.

Køretøjets bilpas skal som udgangspunkt overholde seks-måneders-regelen. Dette vil sige, at bilpasset bliver spærret hvis det er inaktivt i mere end seks måneder. Dette gælder dog ikke interne firmaers tjenestekøretøjer.

Brugerne af køretøjet skal have et gyldigt ID-kort og derudover et godkendt færdsels-kursus inkl. praktisk undervisning (færdselstilladelse).

Vær opmærksom på, at alle køretøjer skal være forsynet med logo, hvis det skal køre i C-SRA området. Logoet skal have minimum 10 cm høje bogstaver, skal være på begge sider af bilen og må ikke være et magnetskilt.

OBS: Som privatperson må du kun have to bilpas. Hvis du har brug for flere bilpas, må du låne et midlertidigt bilpas i en af vagterne. Det midlertidige bilpas skal afleveres tilbage samme dag, som det er blevet udleveret.

Returnering af bilpas

Bilpas, der er udløbet, eller som ikke skal bruges mere, skal returneres til Københavns Lufthavn.

Bemærk, at firmaet bliver faktureret kr. 660 ekskl. moms for bilpas, der ikke returneres