Kendt leverandør

Herunder finder du informationer om at være Kendt leverandør i Københavns Lufthavn.

Blanket til download

Blanket til ansøgning om at blive Kendt Leverandør

Hvad indebærer det at blive udpeget som kendt leverandør?

Københavns Lufthavne A/S (CPH) kan udpege leverandører af lufthavnsleverancer som kendte leverandører. Som kendt leverandør foretager virksomheden selv en række sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med lager, pakning, transport og levering af lufthavnsleverancer.

Lufthavnsleverancer fra kendte leverandører udpeget af CPH er fritaget for eftersyn ved levering i CPH securitybeskyttede område CSRA.

Udarbejdelse af planer

  • Der skal udarbejdes en sikkerhedsplan for firmaet/afdelingen, der godkendes af Trafikstyrelsen.
  • Der skal udarbejdes en uddannelsesplan for involverede medarbejdere.
  • Enhver medarbejder, der skal transportere eller arbejde med lufthavnsleverancer, eller som indgår i en del af firmaets sikkerhedsplan, skal uddannes jf. EU forordningerne (185/2010 afsnit 9 og 173/2012 afsnit 9)

Aftaler og kontrol

Den juridisk ansvarlige i firmaet hæfter for eventuelle overtrædelser, jf. den underskrevne forpligtelseserklæring og gældende vilkår ift. CPH.

Der skal indgås en særlig plomberings - forseglingsaftale med CPH Security, gældende for både køretøjer og/eller andet transportudstyr. Forseglingen skal godkendes af CPH, og firmaet bærer alle udgifter, der måtte være forbundet hermed

Firmaet er forpligtet til at udføre egenkontrol/kvalitetskontrol med at regler og vilkår til enhver tid overholdes igennem hele forløbet.

Trafikstyrelsen vil udføre tilsyn med overholdelsen ude i firmaet og under transporter.
CPH fører kontrol ved modtagelsen af vareleverancen og skal reagere på informationer om - eller tegn på uregelmæssigheder.

Hvis Trafikstyrelsen eller CPH ikke finder vilkår/regler overholdt jf. EU Forordning (173/2012 afsnit 9.1.4.), inddrager CPH rettigheden som kendt leverandør.
Ansøgning om at blive Kendt leverandør
Udfyld og fremsend nedenstående

Tilmeldingsskema

Tilmeldingen skal sendes til følgende adresse:

Københavns Lufthavn
Lufthavnsboulevarden 14
2770 Kastrup
ATT. Security Operation & Development

eller som scannet kopi til glenna.henriksen@cph.dk

Når vi har modtaget jeres ansøgning, bliver I kontaktet af Security Staben med henblik på det videre ansøgningsforløb.