Ejendomsudvikling

I CPH har vi mere end 300.000 m2 til fremtidig ejendomsudvikling .

Potentielle kontorbygninger – Nord området

I Nordområdet er der byggeret på ca. 70.000 etagemeter på arealerne beliggende ved det eksisterende Hotel Hilton. 

Landside – Østområdet

CPH købte, i forbindelse med byggeriet af den faste forbindelse over Øresund, et mere end 300.000 m2 stort inddæmmet areal langs Øresundskysten. Området er CPH's største udviklingsområde og her kan f.eks. bygges kontor-, lager-, distributions- og produktionsfaciliteter.

Østområdet er centralt beliggende i et transportknudepunkt der har direkte forbindelse til Lufthavnen, motorvejen, Øresundsbroen og jernbanenettet.

CPH samarbejder omkring udbygning af infrastrukturen, udvikling og opførelse af skræddersyede ejendomme til de virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.

Airside – Øst området

Ca. 25.000 m2 grundareal beliggende airside til brug for lufthavnsrelaterede aktiviteter, herunder fx catering, værksteder, lager, spedition og administration.

Hangar

I den sydlige del af lufthavnen, er det muligt at bygge eller investere i nye hangarer .

 

I henhold til lokalplan skal al virksomhed være lufthavn relateret.

Ledige grunde

Kystvejen i Københavns Lufthavn  


Kystvejen 34 - 36

Leje pr. m2:     kr. 75

Areal:                Ca. 25.000 m2  

Udnyttelse:       12 m3 pr. kvm

 


Real Estate kontakter

Mikkel Krogh
Director
Real Estate Sales
3141 3755 
mikkel.krogh@cph.dk  
Connie Alexandra Sery
Business Development Manager
Real Estate Sales
2273 2029
connie.sery@cph.dk

Jørgen Jensen
Business Development Manager
Real Estate Sales
5356 7059
joergen.jensen@cph.dk

Pernille Sander
Property Administrator
Real Estate Sales
5382 1900
pernille.sander@cph.dk
NB: På barsel

Diana Monrad
Sales Coordinator (Barselsvikar)
Real Estate Sales
5357 3325 
diana.monrad@cph.dk  

Lejemål i Københavns Lufthavn

Lufthavnsområder

 • Nordområdet
  Det centrale områder for passagertraffiken.

 • Østområdet
  Specielt udlagt til fragt-, catering-, kontor-, lager- og værkstedsvirksomheder.

 • Sydområdet
  Anvendes for det meste til hangarer, værksteder og administrationskontorer for bl.a. charterselskaber.

 • Vestområdet
  Primært til tekniske afdelinger og handlingvirksomheder.