Ydelser

Copenhagen Airport Internationals (CAI) ydelser

Kapacitetsudnyttelse og optimering
Lufthavnsdrift er kapitalintensiv og indsættelse af ny kapital for tidligt, for sent eller på en uhensigtsmæssig måde vil ødelægge værdien for både ejere og brugere. Herudover påvirker ineffektiv brug af infrastruktur kvalitet og service i negativ retning.

Traditionelt har man løst flaksehals- og kvalitetsproblemer gennem bygning af mere og ny infrastruktur. Imidlertid, kan man gennem konstant fokus på processer og procedurer øge udnyttelsesgraden af infrastrukturen samtidig med at man levere verdensklasse service.

Har du problemer med kapaciteten i check-in, security, baggage, gates, stands osv. eller oplever du problemer med servicen? Ved at engagere CAI får din lufthavn adgang til et unikt sæt af værktøjer, færdigheder og viden som kan hjælpe dig med at løse disse problemer.

Transaktionsservices
CAI teamet har mangeårig erfaring fra lufthavnsprivatiseringer og udbud, både som byder og som rådgiver. Dette kombineret med reel og up to date driftserfaring gør os i stand til at tilbyde due diligence og forecasting services indenfor:

  • Operation
  • Lufthavnskapacitet og dimensionering
  • Kommercielle indtægter
  • Personel- og driftsomkostninger

I tillæg hertil kan vi agere som din due diligence-, forretningsplan- og transaktions-manager. 

360° Forretningsanalyse
For at blive eller forblive bland de bedste lufthavne i verden er konstant fokus på forbedringer en nødvendighed. Kan du blive bedre?

Fra mange akkvisitionsprojekter and gennem udvikling og implementering af forretningsplaner i vores lufthavne, har CAI teamet mange års erfaring med at identificere forbedringspotentiale.

En solid forståelse af alle forretningsdiscipliner kombineret med en udpræget kommerciel tilgangsvinklet gør os i stand til at gennemføre en 360° forretningsanalyse og identificere mulige områder for forbedring – og definere en plan for hvordan.

Operationel partner
Baseret på vores erfaring som operationel partner i Storbritannien, Mexico og Kina kombineret med vores operationelle erfaring fra København kan vi agere som ”Operating Partner” i lufthavns transaktioner.

Mens pensions og infrastrukturfonde og andre finansielle investorer kan levere finansiering kan vi levere det operationelle know-how, som kan sikre levering af forretningsplanen når transaktionen er afsluttet. Vi tilbyder at gøre dette under længerevarende management aftaler hvor vi kan midlertidig besætte nøglepositioner samt levere ad-hoc rådgivning indenfor relevante områder.