Myndigheder

Trafikstyrelsen  
Edvard Thomsens Vej 14 T: 7221 8800
2300 København S F: 7221 8888
  E: info@trafikstyrelsen.dk
Kontortid: kl. 9.00 - 15.00 I: www.trafikstyrelsen.dk
   
Naviair - Flyvesikringstjenesten
Naviair Allé 1 T: 3247 8000
2770 Katrup F: 3247 8800
  E: naviair@naviair.dk
   
Politiet  
Lufthavnsboulevarden 8 T: 3245 1448
2770 Kastrup  
   
ToldSkat  
Kystvej 16 T: 7237 1182
2770  Kastrup F: 3252 5975
   
Grænsedyrlægerne  
Kystvej 16 T: 3246 0099
2770  Kastrup F: 3245 1991
Åbningstid: Hverdage kl. 8:00 - 16:00
Klik her for at læse mere om rejser med dyr 
   
Plantetilsynet  
Kystvejen 16 T: 2090 0972
2770 Kastrup F: 2071 7101
Åbningstid:  Hverdage kl. 8:00 - 16:00
   
Veterinærmyndighederne (vedr. karantæne)
T: 3246 0099 F: 3245 1991
Vedr. stalde:  Birgit Sørensen
T: 2173 2147
   
   
Transport- og Energiministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F T: 3392 3355
1220  København K F: 3312 3893
I: www.trm.dk E: trm@trm.dk
Telefontid: 8.30 - 16.00 (fre. 15.30)
Kontakt venligst EU- og Luftfartskontoret.