Areal og banesystem

Hovedbanesystemet bruges ved ca. 98% af alle flyvninger - her lettes og landes over vandet.

Lufthavnens areal, der udgør ca. 11,8 km2, er af de tre landingsbaner naturligt opdelt i fire geografiske områder - nord, syd, øst og vest.

Nordområdet

  - to passagerterminaler med tog- og metrostationer, parkeringsanlæg, SAS Cargo Center og SAS tekniske område med fire store hangarer

Nordområdet

Nordområdet er det centrale område for passagertrafikken. Her ligger terminal 2 og 3 med passagerfaciliteter, shoppingcenter, restauranter m.m.

Det er også her, man finder billetkontorer, kontorer til flyselskaber og rejsebureauer, biludlejningsfirmaer og parkeringshuse samt jernbanestationen med forbindelse til København City og Malmø samt metro stationen.

Lige over for terminal 3 ligger det 5-stjernede Hilton Copenhagen Airport Hotel.

 

Udbygningsmuligheder i området:

Der kan opføres op til 70.000 m2 kontorbyggeri, og der kan bygges yderligere et hotel.

CPH Cargo City:

CPH har etableret ”CPH Cargo City” – en flerbrugerejendom til logistik og kontorformål. Tanken er simpel; at samle flere virksomheder under samme tag, sådan at de kan drage nytte af at dele fælles faciliteter og fokusere på at drive deres kerneforretning.

CPH Cargo City er etableret i en 26.700 m2 stor ejendom, hvor cargo terminalen udgør de ca. 16.000 m2, kontordelen udgør ca. 8.200 m2 og kælderen ca. 2.500 m2.

 

For yderligere information:

Mikkel Krogh
Director, Real Estate Sales
Mail: mikkel.krogh@cph.dk

 

Østområdet

- fragtterminaler for DHL og SAS, Veterinær- og Toldcenter samt speditørkontorer og LSG Sky Chefs flykøkken

Østområdet

Øst-området er specielt udlagt til fragt-, catering-, kontor-, lager- og værkstedsvirksomheder.

Arealerne udlejes til lufthavnsrelaterede virksomheder og benyttes til aktiviteter, der ikke nødvendigvis kræver en beliggenhed tæt på terminalområdet. Her ligger f.eks. lufthavnens veterinærcenter side om side med fragthandlingsterminaler, distributionslagre og flykøkkener. Skat er også repræsenteret i Øst-området, i en bygning hvor der foretages toldekspedition 24 timer i døgnet.

 

Udbygningsmuligheder i området:

Det inddæmmede areal langs Øresundskysten udgør mere end 400.000 m2 og er CPH's største udviklingsområde. Her kan f.eks. bygges op til ca. 100.000 etagemeter luftfartsrelateret kontor-, lager-, distributions- og produktionsfaciliteter.

Østområdet er centralt beliggende i et transportknudepunkt, der har direkte forbindelse til lufthavnen, motorvejen, Øresundsbroen og jernbanenettet. Et nyt initiativ for østområdet er CPH Cargo City. En planlagt flerbrugerejendom til logistik formål, hvor man kan leje mindre lager- og kontorfaciliteter efer behov. Klik på linket til venstre, hvis du vil vide mere om CPH Cargo City.

CPH står for udbygning af infrastrukturen, udvikling og opførelse af skræddersyede ejendomme til de virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.

 

For yderligere information:
Mikkel Krogh
Director, Real Estate Sales
Mail: mikkel.krogh@cph.dk

 

Vestområdet

- Københavns Lufthavne A/S tekniske værksteder

Vestområdet

Den vestlige del af lufthavnen bliver primært benyttet af CPH's tekniske afdelinger og af handlingvirksomheder. Her er garager og værksteder for snerydningsmaskiner og andet kørende materiel, og det er herfra lufthavnens baneanlæg og tekniske installationer udbygges og vedligeholdes.

 

Udbygningsmuligheder i området:

Der er kun meget begrænsede etableringsmuligheder for eksterne virksomheder, og kun i forbindelse med udførelse af arbejder for CPH.

For yderligere information:
Mikkel Krogh
Director, Real Estate Sales
Mail: mikkel.krogh@cph.dk

 

Sydområdet

- tekniske baser for flyselskaber samt Naviair (flyvekontol)

Sydområdet

Den sydlige del af lufthavnen anvendes til hangarer, værksteder og administrationskontorer for bl.a. charterselskaber.

Syd-området støder op til Dragør Kommune og har adgang via Kystvejen, som strækker sig fra motorvejens afkørsel til lufthavnens sydvagt i Dragør.

 

Udbygningsmuligheder i området:

I dette område er det muligt at opføre større hangarer og/eller kontorbygninger.

For yderligere information:
Mikkel Krogh
Director, Real Estate Sales
Mail: mikkel.krogh@cph.dk