Cargo

- det nordeuropæiske knudepunkt for luftfragt

Fremtidens lufthavn er knudepunkt for fragt med tog, skibe og lastbiler. Københavns Lufthavn har en attraktiv beliggenhed som gør, at alle disse transportformer kan integreres.

Øresundsforbindelsen er landsat ud for lufthavnen, og fra det danske og svenske motorvejsnet er der frakørsel direkte ind på lufthavnens arealer.

Der er desuden etableret jernbanespor til den kommende Airport Business Park på lufthavnens øst-område, og jernbanen løber i tunnel gennem lufthavnens landsidearealer. Ud for de eksisterende passagerterminaler er der etableret en underjordisk station, og lufthavnen er derfor også et knudepunkt i landtrafikken mellem Danmark og Sverige.

Den attraktive geografiske beliggenhed har medvirket til at Københavns Lufthavn i dag er det nordeuropæiske knudepunkt for luftfragt til Skandinavien, Baltikum og landene syd for Østersøen.

Destinationer - cargo

  • Fra Københavns Lufthavn transporteres der palletteret fragt direkte til følgende destinationer: