Cargo faciliteter

Fragtstandpladser
Københavns Lufthavn har følgende standpladser til fragtfly:
- 17 standpladser udelukkende til fragtfly
- 14 kombinerede standpladser til fragt- og passagerfly

Fragtterminaler
Københavns Lufthavn har tre fragtterminaler:

  • Spirit Air Cargo Handling
  • DHL North European Hub
  • World Wide Flight Services

Spirit Air Cargo Handling
Spirit Air Cargo Handling - terminal nord - blev bygget i 1998 og er placeret i lufthavnens nordlige område tæt på passager terminalerne. Cargo terminalen har et gulvareal på 27.700 m2 og er udstyret med et moderne teknisk og elektrisk sorteringssystem. Terminalen har en kapacitet på 350.000 ton.

DHL North European Hub
DHL terminalen er på 6.000 m2.

World Wide Flight Services
I 2006 har WFS taget en 9.000 kvadratmeter stor luftfragtterminal i brug ved fragtstandpladserne i østområdet. Terminalen har en årlig kapacitet på 100.000 ton gods.

Kontaktinformation til de tre fragtterminaler