Vareleverancer udenom CPH's centrale varemodtagelse

Ansøgningen til leverance af varetyper, der er uegnede, for tunge, for store eller for skrøbelige til Varegård Øst - findes nedenfor.

Dette gælder ikke for leverancer til byggeprojekter i Københavns Lufthavn, her henvises til CPH's byggesagsansvarlige/kontaktperson.

OBS: Det er altid varemodtageren i lufthavnen der skal ansøge om at få vareleverancen ind, når denne skal leveres til security beskyttede områder.(SRA/CSRA)

Security kan til en hver tid afvise en vareleverance, der ikke kan efterses i tiltrækkelig omfang.

Vær opmærksom på følgende ved ansøgningen:

  • Sagsbehandlingstiden er almindeligvis på op til 4 hverdage, fra ansøgningen er modtaget.
  • Mangel – og/eller fejludfyldte ansøgninger vil blive returneret uden den nødvendige tilladelse.
  • Afgørelse på ansøgninger kan ikke påklages, men vi henviser til dialog med CPH's Varemodtagelse, der træffes på 3231 3717 hverdage mellem kl. 7.00 - 15.00.

Klik her for selve ansøgningen