Inventarliste

Læs nedenfor hvordan en inventarliste fungerer, og hvordan denne skal udformes

Alle personer, der medbringer eller benytter et køretøj i lufthavnen, bør have en inventarliste i sit køretøj.

Hvis ikke en sådan liste forefindes i køretøjet, skal alle genstande medbringes til røntgeneftersyn i forbindelse med sikkerhedskontrollen.

Med en inventarliste beder vi dig og dit firma at tage stilling til, hvad der er en fast bestanddel af køretøjets indretning/drift, og hvad der er løse medbragte effekter, personlige genstande samt varer til salg eller brug i driften.

Security-personalet skal uden besvær kunne danne sig et overblik over indholdet, og foretage et eftersyn af de medbragte genstande. Security-personalet kan til enhver tid udtage genstande til stikprøvekontrol og x-ray gennemlysning.

Det skal undgås at medtage løse kasser, tasker, m.v. i bilen – således at arealer på gulv og eventuelt bag reoler monteret i bilens varerum holdes fri til et effektivt security-eftersyn.

Alle kasser og æsker der indgår som køretøjsinventar skal være åbne eller uden låg, så security-personalet kan udføre eftersyn uden at skulle tømme indholdet ud.

Skal der bruges elkabler eller lign., bør disse hænges op på vægruller. Er dette ikke tilfældet, betragtes det som en vareleverance, og skal derfor leveres gennem Varegård Øst, med mindre du er Kendt Leverandør.

Det skal være muligt at indsamle spray, maling, flasker, olier m.v. i en mindre væsketæt kasse (55 cm x 35 cm), som skal medbringes til x-ray gennemlysning. Security tillader mindre varepartier i køretøjet, kvantum svarende til to mælkekasser. Disse kasser skal dog bringes til gennemlysning i x-ray.

Skal du udfylde en inventarliste?

  • For vejledning samt eksempel på inventarliste - klik her
  • For at udfylde jeres egen inventarliste - klik her