Særlig adgang

Herunder finder du informationer om hvad du skal stille op, hvis du skal have besøg udefra

Som supplement til det nuværende adgangssystem indføres der en ny ordning vedrørende "Særlig adgang" med henblik på at kunne gennemføre visse typer ikke tjenstlige gæstebesøg på airside.

For mere information - klik her

Det vil sige, at du kan ansøge om særlig adgang hvis du er i besiddelse af et CPH ID-kort og skal modtage:

  • ikke tjenstlige besøg eller
  • besøg af grupper på flere end 10 personer

Læs mere om forhold ved ikke tjenstligt gæstebesøg samt ved gruppebesøg på mere end 10 personer - klik her

Ansøgning

Du skal udfylde nedenstående ansøgning om særlig adgang og derefter sende den til Københavns Lufthavne Security på mailadressen security@cph.dk

Ansøgning for særlig adgang - klik her

FAQ og kontrollisten

FAQ - klik her

Kontrollisten - klik her